Galdakao izango da 5.edukiontzia ezartzeko sistema pneumatikoa erabiliko dauan Bizkaiko lehen udalerria

Galdakao 5. edukiontzia ezartzeko sistema pneumatikoa erabiliko dauan Bizkaiko lehen udalerria izango da. Edukiontzi honetan etxebizitzetan, ostalaritza-establezimenduetan eta dendetan sortutako kozinatu gabeko hondakin begetalak jasoko dira, gero kalitatezko konpost bihurtzeko.

Gaur, Alkateordeak Bizkaiko Foru Aldundiagaz batera 5. edukiontziaren ezarpena aurkeztu dau. “Edukiontzi honen bitartez, gure udalerriko etxebizitzetan sortzen dogun zaborra gutxitu eta birziklatzeko beste pauso bat emango dogu” , nabarmendu dau Amaia Betolazak.

5CONTENEDOR

Eguenetik aurrera, martxoak 6, esperientzia aitzindari honetan parte hartuko daben atari guztietan kartelak ipiniko dira interesatuta dagozan bizilagunek izena emon daien. Guztira,  hamabi izango dira gaikako bilketa honetarako egokituko diran buzoiak eta hondakinen bilketa pneumatikorako erabiltzen dan sare bera erabiliko da.

Esperientzia aitzindari hau herriko zenbait auzo eta kale zehatzetan gauzatuko da: Kurtzea Ipar eta Hegoan, Gernika eta Urreta kaleetan, Loiolako Ignazio auzoan, Tximiolarrebekoa eta Tximiolarregoikoan.

Amaia Betolazak birziklatzearen alde emondako pauso honen garrantzia azpimarratu dau eta zergatiak azaldu:

  1. Honela materia organikoaren zikloa zarratzen dogulako; lurrera itzultzen dogu konpost edo ongarri moduan, hau aberastuz. Konpostajea prozesu naturala da; prozesu honetan materia organikoa lurragaz nahastu eta deskonposatu egiten da, lurrari behar dauazan elikagaiak emonez. 
  2. Gure zabor poltsan materia organikoa bereizten badugu, hau konpostaje prozesuan sartzea ahalbideratuko dugulako, eta honela gure hondakinen frakzio birziklagarriaren portzentaia handitzea lortuko dugulako.
  3. Zabalgarbiko erraustegira joango den zabor kopurua txikitu egingo delako, eta honela lixibiatu organikoek lurra kutsatzea saihestuko da, eta zabortegietako deskonposaketak edota errauskailuek eragiten dituzten isurketak ere gutxitu egingo dira.
  4. Gure lur eta landareentzat maila handiko ongarria lortuko dugulako, inolako gehigarri kimikorik gabekoa. Konposta gure lurrarentzat onuragarria dan kalitate handiko ongarria da.

Ekimen honetarako 109.756 euroko inbertsinoa egin da, honeetatik %93(102.251 euro) Bizkaiko Foru Aldundiaren diru-laguntza da.

“Jada, birziklatze eta jasangarritasun politikan sentsibilizatuta zaudetela erakutsi duzue, eta orain, berriro ere, esperientzia aitzindari hau arrakastatsua izan dadin, zuoi herritarroi zeuen ahalegin eta parte hartzea eskatzen deutsuegu. Iazko datuen arabera, inguruko udalerriek baino zabor gutxiago sortzen dugu; eta zentzu honetan eta huts egiteko beldur barik, Galdakao erreferentu dela esan dezakegu” nabarmendu dau Amaia Betolazak.

Komunikabideei emondako prentsaurrekoan Alkateordeak kanpaina honetan erabiliko diran baliabide desbardinak erakutsi dauz, eta baita gaikako bilketa honetarako egokituta dagozan buzoien inguruko bizilagunek esperientzia aitzindari honetan parte hartu gura izan ezkero emon beharreko pausoak be.

Galdakao será el primer municipio de Bizkaia en utilizar un sistema neumático para implantar el 5º contenedor

Galdakao será el primer municipio de Bizkaia en utilizar el sistema neumático de recogida de basuras para implantar el denominado 5º contenedor, orientado a la recogida selectiva de los residuos vegetales NO COCINADOS generados en los hogares, establecimientos hosteleros y comercios  para después transformarlos en compost de calidad.

IMG_9262_rec_2

 

La teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Galdakao ha presentado hoy esta iniciativa que representa también una experiencia piloto y que ha sido impulsada junto a la Diputación Foral de Bizkaia. “Un paso más de nuestro municipio a favor de la reducción de basura generada en nuestros hogares, facilitando, además, su reciclaje”, ha destacado Amaia Betolaza, quien ha estado acompañada de Eduardo Arzak, de la cooperativa Artelatz encargada de desarrollar la campaña, Jose Luis Juaristi, de Envac, José Luis Azpiazu, arquitecto municipal, y Leire Diaz de Guereñu, técnica de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

A partir de este jueves, 6 de marzo, se colocarán carteles en los portales incluidos en esta experiencia piloto para que se pueda apuntar toda persona interesada de esa comunidad. En total, serán doce los buzones adaptados para esta recogida selectiva, utilizando la propia red del sistema neumática de recogida de basuras.

Esta primera experiencia piloto se desarrollará en una zona determinada del municipio: en La Cruz Norte y Sur, las calles Gernika y Urreta, así como en los barrios de San Ignazio, Tximiolarrabekoa y Tximiolarragoikoa.

Amaia Betolaza ha recordado la importancia de este paso dado a favor del reciclaje.

  1. Porque cerramos el ciclo de la materia orgánica y la devolvemos a la tierra en forma de compost o abono orgánico, enriqueciéndolo de esta manera. El compostaje es un proceso natural en el que la materia orgánica se mezcla en el suelo, descomponiéndose y aportando sus nutrientes a la tierra de la que se alimentan.
  2.  Porque separando la materia orgánica de nuestra bolsa de la basura posibilitamos que pueda someterse al proceso de compostaje, y aumentar de esta forma el porcentaje de fracción reciclable de nuestros residuos.
  3.  Porque reducimos la cantidad de basura que acaba en la incineradora de Zabalgarbi, evitando así problemas de contaminación de suelos por lixiviados orgánicos y emisiones provenientes de la descomposición en vertederos o quema en incineradoras.
  4.  Porque obtenemos un abono de elevada calidad para nuestros suelos y plantas, sin ningún tipo de producto químico. El compost es un abono de elevada calidad, que aporta varias ventajas a los suelos.

 

La inversión realizada para ello alcanza los 109.756 euros, de los que la Diputación Foral de Bizkaia subvenciona el 93% (102.251 euros).

Amaia Betolaza ha recalcado que “para que esta experiencia piloto sea un éxito apelamos, una vez más, a la colaboración de nuestras vecinas y vecinos, tan sensibilizados con las políticas de reciclaje y a favor de la sostenibilidad. Según los datos referidos al pasado año, producimos menos basura que los municipios de nuestro entorno. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que Galdakao es un referente en este sentido”.

En la presentación llevada a cabo ante los medios de comunicación, la teniente de Alcalde ha mostrado los diferentes materiales que se utilizarán en esta campaña, así como los pasos a seguir para participar en esta experiencia piloto en aquellas comunidades de vecinos y vecinas con buzones próximos ya adaptados a esta recogida selectiva.